Kerstman baardstel onduleren

Het onduleren van een Kerstman baard houdt in dat we de kenmerkende slagen van de Kerstman baard in het baardstel leggen.

Bij kerstmanbaard.nl doen we het onduleren op de ouderwetse manier. Eerst wordt het baardstel gewassen en gewatergolfd. Daarna wordt volgens een oud ambacht de Kerstman baard geondulereerd met warme tangen uit een oven.